Yükleniyor

0%


Misyonumuz


Üretip sattığımız mal ve hizmetlerle müşteri memnuniyetini sağlayabilen, müşteri beklentilerine hızlı cevap verebilen ve faaliyet alanındaki kalite ve standartlara uygun hizmeti müşterilerine sunmayı,,

Sürekli olarak sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeyi ve bunları müşterilerinin ve çalışanlarının lehine değerlendirip gerekli değişimleri zamanında yapmayı,

Çalışanlarıyla olumlu bir etkileşim içinde bütünleşmiş bir organizasyon olarak hedefleri birlikte belirleyip birlikte gerçekleştirmeyi,

Organizasyonun her kademesinde ve faaliyetlerinin her aşamasında toplam kalite yönetiminin ilke ve prosedürlerini yerleştirmeyi ve bunu titizlikle takip etmeyi

Yönetim sistemi olarak Toplam Kalite Yönetimini benimsemiş etkili ve başarılı bir organizasyon olabilmek ve bunu sürekli kılabilmek için; kendisine güvenen, kişisel gelişimini üst düzeye çıkarabilmiş, mesleğinde çağdaş teknikleri ve uygulamaları özümsemiş, organizasyona gönülden bağlı ve ekip halinde çalışma bilincine ulaşmış personele sahip olmayı ve bunun sağlanması içinde düzenli ve sürekli olarak eğitim programları uygulamayı,

Faaliyette bulunduğu sektörde güven veren, örnek gösterilen, yenilikleri izlemekle kalmayıp yenilik yaratan ve sektöründe öncü olmayı hedefleyen bir firma olmayı, görev bilmektedir.

Vizyonumuz


Çalışanlarıyla ortak amaçlarda bütünleşmiş müşteri tatminine odaklı kaliteli üretim ve hizmeti ilke edinmiş, mensubu ve müşterisi olmaktan onur duyulan ve faaliyette bulunduğu sektörde kendisinden saygıyla bahsedilen ve örnek gösterilen bir firma olmaktır.

İyi Ar-Ge Çalışmaları
Yetenekli Teknik ve Uzman Kadro
İş Tecrübesi
İleri teknoloji
Yeterli Ekip ve Ekipman